CZ

Komplexní správa
a údržba lesů

Specializujeme se na lesní práce, zpracování a prodej dřeva – a především pak na pomoc majitelům lesa v boji s kůrovcem s obhospodařením jejich pozemků.

Rádi byste vykáceli část svého lesa, nemáte ale techniku, prostředky ani čas? Umíme vám pomoci od A do Z.

Těžba dřeva v těžko přístupných terénech

Harvestorová technologie firmy Lesy Dolejš

Doprava dřeva

Přibližování

Zalesnění

Výkup veškeré dřevní hmoty

Prodej palivového dřeva

Odkoupení pozemku

Vznik 1994

firma s tradicí

1500 ha

soukromých a obecních lesů

60 000 m3

roční kapacita těžby

Komplexní správa a údržba lesů

Pan Miroslav Dolejš začal v lesnictví soukromě podnikat v roce 1994. V roce 2008 spoluzaložil firmu Lesy Dolejš s.r.o. V současné době vlastní firmu pan Miroslav Dolejš a pan Miroslav Jerych, kteří jsou zároveň jednateli firmy.

Hlavní činností firmy je komplexní správa a údržba lesních majetků, obchod se dřevem, oceňování lesních majetků i jejich výkup.

Trvale obhospodařujeme asi 1500 ha soukromých a obecních lesů. Ve většině těchto lesů vykonáváme i činnost odborného lesního hospodáře.

Zabýváme se veškerými činnostmi v lesním hospodářství, od pěstebních prací, přes těžby a přibližování v těžko přístupných terénech až po běžný servis a výkup dřeva.

V současné době máme roční kapacitu těžby 60 000 m3 dřeva. Většinu tohoto množství tvoří harvestorová technologie.

Obsah ©2023 Lesy Dolejš